Je staat er niet alleen voor!

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

lees hier wat we voor je kunnen doen

Blog

Ieder kind heeft recht op liefde, zorg en aandacht, vanaf de eerste seconde van zijn bestaan. Waarom vinden we dat een kind daar recht op heeft, en dat recht mag claimen? Omdat hij anders niet kan overleven. De uiterste consequentie voor een baby die (helemaal) geen liefde, zorg en aandacht krijgt, is dat hij sterft. Dat is het ene uiterste. Wanneer de baby en later het kind op alle cruciale momenten wél ontvangt wat het nodig heeft, kan het zich goed hechten en van daaruit later ook optimaal leren geven. Dat is het andere uiterste. Lees meer

Boek

Nieuws

Uitnodiging familiedag ‘Naasten in kracht’

Op zaterdag 30 september organiseert Labyrint-In Perspectief i.s.m. MIND een bijzonder evenement in Amersfoort voor donateurs, familie en naasten: de familiedag ‘Naasten in kracht’. Dat doen we samen met andere organisaties verbonden aan MIND, de beweging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Het wordt de eerste MIND-dag voor familie en naasten, met de sfeer en inhoud die u van Labyrint-In Perspectief gewend bent. Met een veelzijdig programma bieden we volop ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van informatie en ervaringen. Iedereen die zich als donateur, naaste of familielid betrokken voelt is welkom. Lees verder

Uitnodiging Kind Van Dag in Amersfoort

De Kind Van Dag op zaterdag 4 november 2017 is onze landelijke dag voor volwassen kinderen van een ouder met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Het thema dit jaar is ‘Innerlijk Kind’.

Voor meer informatie, lees eerst Informatie Kind Van Dag 2017, daarin staat o.a. hoe je het inschrijfgeld kunt overmaken. Meld je daarna aan via Aanmeldingsformulier Kind Van Dag 2017. Je aanmelding is definitief als je het inschrijfgeld hebt overgemaakt. We hopen je zaterdag 4 november te ontmoeten in Amersfoort!

Landelijke Dag VMDB

De VMDB, de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, organiseert op zaterdag 16 september haar Landelijke Dag voor betrokkenen van manisch depressieven. Deze bijeenkomst vindt plaats in Den Bosch. Kijk hier voor het programma. Op deze pagina kun je je ook aanmelden.

Personen met verward gedrag

MIND neemt deel aan het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’. Dit team laat nu een monitor uitvoeren over de stand van zaken in het land. MIND vindt het belangrijk dat de ervaringen van cliënten en naasten goed in beeld komen en daarom vragen wij u aan deze monitor mee te werken. Lees meer

Verslaafd aan Jou wordt Stichting Naast

Sinds eind 2015 hebben het Trimbos-instituut en Stichting Coke van Jou zich gezamenlijk onder de naam Verslaafd aan Jou ingezet om de zorg voor naasten van verslaafden te verbeteren en onderzoeken.  Uit het onderzoek blijkt eens temeer dat naasten van verslaafden het erg zwaar hebben en vaak maar moeilijk de juiste ondersteuning kunnen vinden. Begin september gaat Stichting Coke van Jou verder als Stichting Naast, met een volledig hulpaanbod voor naasten.